Stäng meddelande
Fler och fler upptäcker fördelarna med distanstolkning

Idag utförs över 70 % av våra tolkningar på distans. Distanstolkning innebär alltid en lägre kostnad för dig som kund, mindre miljöpåverkan och att tolkens tillgängliga tid kan nyttjas mer effektivt.

Stäng meddelande
Fler och fler upptäcker fördelarna med distanstolkning

Idag utförs över 70 % av våra tolkningar på distans. Distanstolkning innebär alltid en lägre kostnad för dig som kund, mindre miljöpåverkan och att tolkens tillgängliga tid kan nyttjas mer effektivt.

Fördjupning: Socialtjänsten

Vi erbjuder dig som tolkar för TFV en möjlighet att delta i distanskursen ”Socialtjänsten”.

9 November 2021 16:00 - 17:30
Distans Zoom

Socialtjänsten är i nära kontakt med människor i utsatta och sårbara situationer. Att tolka dessa samtal ställer höga krav på tolkens samhällskännedom och kunskap om socialtjänstens olika insatser och bistånd.

I denna utbildning lär du dig om socialtjänstlagen, socialtjänstens uppgifter och befogenheter. Du får veta vilka insatser och tvångsmedel myndigheten kan använda sig av.

Kursupplägg

Den 9 november deltar du i ett digitalt seminarium och diskuterar tolksituationer och etiska dilemman som kan förekomma vid tolkning hos socialtjänsten.

Inför seminariet ska du ta del av en föreläsning och arbeta med tillhörande terminologilista. Det förberedande materialet skickas ut en vecka innan seminariet.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds till dig som tolkar för TFV.

Ersättning

Ingen ersättning utgår.

Kontakt

E-post: rekrytering@tolkformedlingvast.se

Ranka Mitrovic
Telefon: 010-211 73 74

Maria Wahlby
Telefon: 010-211 73 80

Anmälan

Anmälan öppnar onsdag 27 oktober, kl. 8.00.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 27 augusti 2021