Fördjupning för tolkar: Psykiatri och psykisk ohälsa

Du som tolkar för Tolkförmedling Väst har möjlighet att delta i distanskursen ”Psykiatri och psykisk ohälsa”.

17 Oktober 2024 16:00 - 17:30
Distans Teams

Flera tolkuppdrag utförs inom psykiatrin och i samtal som på något sätt berör psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att du som tolk har god förståelse och kunskap om både diagnoser och begrepp inom området.

Denna kurs ger dig kunskap om hur den psykiatriska vården är uppbyggd och en fördjupning i ämnet psykiatri och psykiska sjukdomar.

Kursupplägg

Den 17 oktober deltar du i ett digitalt seminarium och diskuterar tolksituationer och etiska dilemman som kan förekomma vid tolkning inom psykiatrin.

Inför seminariet ska du ta del av en inspelad föreläsning och arbeta med tillhörande terminologilista. Det förberedande materialet skickas till dig samma vecka som seminariet.

Teams-länk skickas samma dag som seminarietillfället.

Utrustning

För att kunna delta i kursen behöver du kunna använda digitala mötestjänster samt ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och erbjuds dig som tolkar för Tolkförmedling Väst.

Ersättning

Ingen ersättning utgår.

Kontakt

E-post: rekrytering@tolkformedlingvast.se

Ranka Mitrovic
Telefon: 010-211 73 74

Maria Wahlby
Telefon: 010-211 73 80

Anmälan

Anmälan öppnar 18 september kl. 12.00 och stänger 9 oktober kl. 12.00, eller när det är fullt.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 26 juni 2024