Fördjupning för tolkar: Våld i nära relationer

Du som tolkar för Tolkförmedling Väst har möjlighet att delta i distanskursen ”Våld i nära relationer”.

19 September 2024 16:00 - 17:30
Distans Teams

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, och flera av förbundets kunder kommer i kontakt med personer som är eller har blivit utsatta. I denna kurs lär du dig om olika typer av våld och varningstecken, samt vilka hjälporganisationer som finns. Syftet är att stärka dig i din roll som tolk under samtal som berör våld i nära relationer.

Kursupplägg

Den 19 september deltar du i ett digitalt seminarium och diskuterar tolksituationer och etiska dilemman kopplat till våld i nära relationer.

Inför seminariet ska du ta del av en inspelad föreläsning och arbeta med tillhörande terminologilista. Det förberedande materialet skickas till dig samma vecka som seminariet.

Teams-länk skickas samma dag som seminarietillfället.

Utrustning

För att kunna delta i kursen behöver du kunna använda digitala mötestjänster samt ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och erbjuds dig som tolkar för Tolkförmedling Väst.

Ersättning

Ingen ersättning utgår.

Kontakt

E-post: rekrytering@tolkformedlingvast.se

Ranka Mitrovic
Telefon: 010-211 73 74

Maria Wahlby
Telefon: 010-211 73 80

Anmälan

Anmälan öppnar 21 augusti kl.12.00 och stänger 11 september kl. 12.00, eller när det är fullt.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 26 juni 2024