Kundmöte med specialistläkare inom VGR

Den 4 maj träffade Tolkförmedling Väst 14 specialistläkare och pratade om tolkanvändning.

Den 4 maj träffade Tolkförmedling Väst 14 specialistläkare och förde dialog kring tolkanvändning. Hur ser tolkens roll ut och vad innebär God tolksed? Vad är viktigt att tänka på i ett tolksamtal? Detta var några av de ämnen som det förmedlades kunskap om.

Det fanns bland annat flera frågor kring telefontolkning och läkarna fick goda råd för att öka kvalitén vid telefontolkningar.

Kundmötet var det fjärde i raden av besök för att utbilda specialistläkare. Även denna gång var besöket mycket uppskattat och beröm gavs till tolkarna. En av läkarna uttryckte att ”Tolkarna är en av de mest professionella yrkesgruppen vi läkare möter”.

Är er verksamhet också intresserad av ett besök från Tolkförmedling väst? Välkommen att kontakta oss! 

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 5 maj 2023