Varför telefontolkning?

Läs varför telefontolkning alltid är förstahandsvalet för barnmorskemottagningarna i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet.

Ett fotografi på två kvinnor framför en tavla som illustrerar två händer.

Tiina Lindqvist, barnmorska och teamssamordnare, och Annika Ekström, enhetschef.

Annika Ekström arbetar som enhetschef på Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edets barnmorskemottagningar. Hon berättar att de sedan många år tillbaka använder sig uteslutande av telefontolk.

Flera fördelar

Telefontolkning är inte bara ekonomiskt och miljövänligt, det skapar också en trygg miljö för den tolkbehövande.

– Det är mycket för att skydda den kvinnliga patientens anonymitet, säger Annika Ekström.

Tillgänglighet av tolkar på många språk och med kompetens inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en annan fördel. När patienter utan bokad tid står utanför dörren och tolk behövs för att kunna kommunicera är telefontolk ett värdefullt och lättillgängligt verktyg.

Tiina Lindqvist arbetar som barnmorska och teamssamordnare och är en van tolkanvändare. Hon upplever att den icke-verbala kommunikationen blir bättre vid telefontolkning.

– Det är lättare att ha ögonkontakt med patienten, trots att en tolkning pågår via en annan röst. Man förstår varandra bättre genom ansiktsuttryck och andra kroppsspråk, säger Tiina Lindqvist.

Viktigt med rätt utrustning

Att ha rätt utrustning är en förutsättning vid telefontolkning. På barnmorskemottagningarna i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet har varje patientrum en högtalartelefon. En utmaning kan vara att röra sig mellan rum, men det behöver inte vara ett problem.

– Det finns ofta någon typ av portabel högtalartelefon på varje mottagning. Vet jag med mig att jag ska ha ett besök där vi kommer att förflytta oss mellan rum kan jag ringa upp via den direkt eller så kan jag bryta samtalet med tolken och säga ”jag ringer upp dig på en annan telefon”, säger Tiina Lindqvist.

Uppmuntrar andra att använda telefontolk

Att gå från att använda platstolk till att använda telefontolk kan vara en utmaning. Men Annika Ekström och Tiina Lindqvist uppmuntrar andra, om verksamheten tillåter, att testa telefontolkning.

– Jag tror det handlar mycket om att kommunicera fördelarna och kanske bryta en vana. Hos oss är det så naturligt att i introduktionen för nya medarbetare säger vi ”så här beställer vi och använder tolk”, säger Annika Ekström.

Vill du veta mer om distanstolkning?

På den här sidan har vi samlat fler tips på hur du som tolkanvändare kan skapa bästa möjliga förutsättningar för ett tolkat möte via distans.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 22 januari 2024