West Pride 2024

Förra veckan medverkade Tolkförmedling Väst under West Pride tillsammans med VGR och SRHR-bussen.

En kvinna som står med två prideflaggor i händerna.

Maria Wahlby, rekrytering och utbildningssamordnare.

I tre dagar fylldes Kungstorget i Göteborg med festivalbesökare, regnbågsflaggor, programpunkter och utställare. Tolkförmedling Väst var där tillsammans med VGR och SRHR-bussen för att berätta om vår verksamhet och SRHR-frågornas betydelse i det tolkade samtalet. SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

"Vad roligt att se er här! Jag använder ofta SRHR-utbildade tolkar. Det funkar jättebra att boka hos er, aldrig några problem!"

Festivalbesökare och kund.

Tolkar med SRHR-kompetens

Alla som tolkar för Tolkförmedling Väst erbjuds och uppmuntras att utbilda sig inom SRHR. Utbildningen syftar till att tolken ska kunna tolka med ett normmedvetet och icke-diskriminerande förhållningssätt i situationer som berör ämnen som till exempel kroppen, relationer och HBTQ.

Läs en intervju med två av förbundets SRHR-utbildade tolkar.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 17 juni 2024