Vad kommer det stå på tolkbrickan?

Den kommer i princip att se ut som den gör idag men vara uppdaterad med ditt nya tolknummer och ny benämning av kompetensnivå. Det kommer även att framgå av brickan om du har gått SRHR-utbildning.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 27 april 2020