Språk i Ukraina

Behovet av tolkar på ukrainska är fortfarande stort. Ukrainska är ett östslaviskt språk som talas av cirka 45 miljoner människor i världen.

Det officiella språket i Ukraina är ukrainska, ett östslaviskt språk som är nära besläktat med belarusiska och ryska. Dessa språk har en gemensam bakgrund och påminner om den likhet som finns bland de nordiska språken. Ukrainskan har också ett stort antal lånord från bland annat polska. För skriftspråket tillämpas en variant av det kyrilliska alfabetet.

Ryska språket i Ukraina

Ryska är det största minoritetsspråket i Ukraina och modersmål för ungefär en tredjedel av befolkningen. Majoriteten av ukrainarna förstår ryska utan svårigheter men det omvända är inte sant i samma utsträckning. Detta beror bland annat på att ryskspråkiga inte haft möjlighet att höra och läsa ukrainska språket i olika medier.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 2 november 2022