Rapportering om missförhållanden

För rapportering om eventuella missförhållanden inom Tolkförmedling Väst maila kansli@tolkformedlingvast.se alternativt ring förbundssekreteraren på 010-211 73 79.

Inrapporterat missförhållande i enlighet med meddelarfrihet och anskaffarfrihet hanteras enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 14 december 2022