Tolkförmedling Väst logotyp

Språktolkning

En språktolk gör det möjligt för människor som inte förstår varandras språk att tala med varandra. En språktolk tolkar allt som sägs, men deltar inte i samtalet. Tolken är opartisk och har tystnadsplikt.

Det är myndigheten som beställer och betalar för språktolkning. Tolkförmedling Väst förmedlar tolktjänster på så gott som alla efterfrågade språk. Alla tolkar som anlitas har dokumenterade kunskaper.

Tolkningen kan gå till på olika sätt:

Platstolkning

Tolkningen utförs på plats hos kund.

Telefontolkning

Tolkningen utförs via telefon.

TolkNu

Telefontolkning där tolk tillsätts till uppdraget inom fem minuter. Används vid akuta situationer.

Skärmtolkning

Tolkningen utförs via ljud och bild, t.ex. Skype eller motsvarande.

Meddelandeservice

Tolkning av kortare meddelanden. Utförs via telefon.


Sidan uppdaterades 2018-12-28 15.49.