Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 8 december

Fredagen den 8 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Stäng meddelande
Begränsad service fredagen den 8 december

Fredagen den 8 december har vi begränsad service på grund av utbildning. Vid behov av tolk denna dag, beställ i god tid.

Tolk

En tolk möjliggör kommunikation mellan människor som inte förstår varandras språk. Tolkning är en muntlig översättning av det som sägs.

Tolkyrket ställer höga krav på språklig och social kompetens. Tolken måste även ha ett samhällsintresse och en god känsla för etik.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022