Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar ökar. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Stäng meddelande
Ukrainska tolkar

Behovet och efterfrågan av ukrainska tolkar ökar. För att nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att om möjligt beställa telefontolk. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.

Arvoden 2022

Arvoden 2022 gäller från och med 2022-01-01.

Tolkuppdrag på plats och distans

Nivå

Arvode
kr/tim

Auktoriserad tolk med speciell kompetens som sjukvårdstolk

450 kr

Auktoriserad tolk med speciell kompetens som rättstolk

412 kr

Auktoriserad tolk

380 kr

Godkänd (utbildad) tolk med något av följande:

- utbildningsbevis från TÖI:s kontakttolkutbildning

- utbildningsbevis eller validering från MYH:s kontakttolkutbildningar

- examensbevis från yrkeshögskola, 300 Yh-poäng

- godkänt resultat i alla delar av TFV:s eller TSR:s kunskapstest

- godkänd i alla delar på skriftliga auktorisationsprovet med komplettering av godkänt muntligt test hos TFV

- tidigare auktoriserad tolk.

290 kr

Godkänd tolk med godkänt resultat i rekryteringstest och avslutad grundutbildning.

230 kr

Godkänd tolk med godkänt resultat i rekryteringstest, påbörjad grundutbildning samt avslutad introduktionskurs.

200 kr

Tilläggsarvode vid uppdrag på plats.

6,40 kr/km (minst 80 kr)

Obekväm arbetstid (OB)

Beskrivning


Tillägg

Tillägg för tolkuppdrag som utförs kl. 18.00–07.00 vardagar samt lördagar och söndagar hela dygnet.

+ 50%

Tillägg för tolkuppdrag som utförs under storhelger kl. 00.00–24.00 (långfredag, påsk-, pingst-, midsommar-, jul-, och nyårsafton med efterföljande helgdagar). Gäller även dag före berörda helgdagar från kl. 18.00 samt till kl. 07.00 efterföljande vardag.

+100%

Specialuppdrag

Beskrivning

Tillägg

Tolkning som kräver förberedelse i olika grad, kunskaper inom ett specialområde eller specifik tolkteknik. Uppdraget arvoderas med ett procentuellt tillägg på ordinarie timarvode. Eventuellt tillkommer arvode för förberedelsetid vilket bedöms av TFV.


+ 25%

Undervisnings- och bedömningsuppdrag

Beskrivning

Arvode kr

Undervisning

465 kr/tim

Rättning och bedömning

465 kr/tim

Tilläggsarvode vid uppdrag på plats

6,40 kr/km (minst 80 kr)


Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 24 januari 2022