Utbildningar

Det finns flera möjligheter att utbilda sig till tolk. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) som har ett övergripande ansvar för tolkutbildningar i Sverige.

För att vara behörig till tolkutbildningarna krävs gymnasieutbildning eller motsvarande, goda kunskaper och färdigheter i svenska och tolkspråket.

Grundutbildning

Grundutbildningen till kontakttolk är en ettårig eftergymnasial yrkesutbildning som ges av studieförbund och folkhögskolor. Utbildningar ges i olika fart och sker på plats eller på distans.

Universitetsutbildning

Det finns tolkkurser på universitetsnivå som riktar sig både till den som är erfaren tolk och den som är ny på området.

Kompetenshöjande kurser

En del skolor erbjuder kompetenshöjande kurser. De riktar sig till verksamma tolkar och ger fördjupande kunskaper och färdigheter inom vanliga ämnesområden.

Validering

Du som arbetar som tolk men saknar utbildning kan ansöka om validering. Det innebär att din kompetens och kunskaper blir bedömda i relation till grundutbildningen till kontakttolk.

Yrkesprov

Auktorisation är ett yrkesprov som riktar sig till dig som är erfaren och utbildad tolk. Du som redan är auktoriserad tolk kan anmäla dig till prov för att få speciell kompetens som sjukvårdstolk eller rättstolk.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 16 januari 2024