Språktolkning

I Sverige har myndigheter, sjukvård och andra offentliga verksamheter ett lagstadgat ansvar att vid behov anlita tolk.

"En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska."

Förvaltningslagen 13 §

Tolkförmedling Väst erbjuder språktolkar som kan utföra flera olika tolkningsmetoder.

Konsekutivtolkning

Konsekutivtolkning är den vanligaste tolkningsmetoden och används vid samtal mellan två eller flera personer. Tolkningsmetoden innebär att tolkanvändaren eller den tolkbehövande talar i kortare stycken medan tolken lyssnar och antecknar eventuella stödord för att sedan överföra det som har sagts till tolkanvändaren eller den tolkbehövande. Den här typen av tolkning tar längre tid än ett samtal utan tolk.

Simultantolkning

Vid simultantolkning sker tolkningen samtidigt som talaren pratar. Det är oftast inte möjligt för tolken att avbryta eller ställa frågor. Simultantolkning kan kräva särskild teknisk utrustning och ställer höga krav på koncentration.

Hos Tolkförmedling Väst kan denna typ av tolkning komma att bedömas som ett specialuppdrag.

Viskningstolkning

Viskningstolkning är en typ av simultantolkning som utförs utan teknisk utrustning. Tolken sitter nära den tolkbehövande och tolkar genom viskning samtidigt som talaren pratar. Det är oftast inte möjligt för tolken att avbryta eller ställa frågor.

Hos Tolkförmedling Väst kan denna typ av tolkning komma att bedömas som ett specialuppdrag.

Prima vista tolkning

Prima vista tolkning innebär att tolken läser en text för att sedan översätta texten muntligt för den tolkbehövande.

Tolkningsuppdrag som kräver denna metod planeras alltid i samråd med Tolkförmedling Väst.

Resumétolkning

Vid resumétolkning gör tolken en sammanfattning av det som sägs. Tolkförmedling Väst erbjuder inte resumétolkning.

Relaterade länkar

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 12 april 2024