Språktolkning

I Sverige har myndigheter, sjukvård och andra offentliga verksamheter ett lagstadgat ansvar att vid behov anlita tolk.

"En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska."

Förvaltningslagen 13 §

Tolkförmedling Väst erbjuder språktolkar som kan utföra flera olika tolkmetoder. Den vanligaste tolkningsmetoden är konsekutivtolkning.

Konsekutivtolkning

Konsekutivtolkning innebär att tolkanvändaren talar i mindre segment medan tolken lyssnar och antecknar eventuella stödord för att sedan överföra det som sagts till den tolkbehövande. Konsekutivtolkning används vid samtal mellan två eller flera personer. Tänk på att denna typ av tolkning tar längre tid än ett samtal utan tolk.

Simultantolkning

Vid simultantolkning utförs tolkningen i princip samtidigt som talaren talar. Det är inte möjligt för tolken att avbryta eller ställa frågor. Tolken använder hörlurar för att höra talaren och tolkar sedan simultant. Simultantolkning är svårt och kräver stort fokus och koncentration.Därför kan det krävas flera tolkar vid längre simultantolkningar. Hos TFV kan denna typ av tolkning komma att bedömas som ett specialuppdrag.

Viskningstolkning

Viskningstolkning är en typ av simultantolkning som utförs utan teknisk utrustning, exempelvis hörlurar. Talaren talar och tolken sitter nära en eller flera tolkbehövande och tolkar simultant genom att viska. Oftast har tolken möjlighet att avbryta och ställa frågor under pågående samtal.

Prima vista tolkning

Tolken läser en text och översätter den muntligt för den tolkbehövande, exempelvis brev, domar eller utredningar. TFV erbjuder inte denna tjänst utan rekommenderar att tolkanvändaren läser texten i mindre segment som vid konsekutivtolkning.

Resumétolkning

Talaren talar och tolken sammanfattar innehållet för den tolkbehövande. TFV erbjuder inte resumétolkning.

Relaterade länkar

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 30 juni 2021