Att beställa tolk

I webbportalen kan du beställa tolk dygnet runt. Där kan du även se bokningar, ge feedback med mera.

Ta gärna hjälp av vår Instruktion för beställning i webbportal , 148.7 kB. när du beställer. Om du vill göra val till din beställning som inte är möjliga i vår webbportal, kontakta oss så hjälper vi dig.

Uppgifter vid beställning

Vi behöver följande information vid beställning:

 • datum, start- och sluttid
 • språk
 • typ av tjänst (telefon-, skärm-, platstolkning eller meddelandeservice)
 • kundnummer
 • ditt för- och efternamn och telefonnummer (om något oförutsett händer behöver vi kunna nå dig direkt)
 • e-post (dit bekräftelse och tolkens uppgifter skickas)
 • plats för besöket om annan än besöksadress (exempelvis vid hembesök)
 • för- och efternamn på tolkanvändaren om annan än beställaren
 • namn och yrkestitel på tolkanvändaren
 • ämne för tolkningen för att ge tolken möjlighet att förbereda sig
 • om det finns speciella önskemål vid val av tolk till exempel man/kvinna
 • andra särskilda omständigheter, till exempel om tolkningen ska genomföras för en grupp eller spelas in.

Meddela oss via telefon eller e-post om det finns särskilda omständigheter kring beställningen. Exempelvis om tolkningen ska genomföras i en grupp eller spelas in. Det kan också handla om att tolken behöver läsa in sig på material inför uppdraget. I vissa fall kan denna typ av beställning klassas som ett specialuppdrag

Kvällar, nätter och helger

Använd vår tjänst Akut tolk under kvällar, nätter och helger.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 5 december 2023