Stäng meddelande
Tolkförmedling Väst har nytt bokningssystem

Tolkförmedling Väst har från och med 15 maj nytt bokningssystem. Det innebär nytt utseende i webbportalen och ny app för tolkar samt nya inloggningsuppgifter.

Stäng meddelande
Tolkförmedling Väst har nytt bokningssystem

Tolkförmedling Väst har från och med 15 maj nytt bokningssystem. Det innebär nytt utseende i webbportalen och ny app för tolkar samt nya inloggningsuppgifter.

Att beställa tolk

På vår webbplats kan du beställa tolk dygnet runt. Här kan du även se beställningar, fakturaunderlag med mera.

Ta gärna hjälp av vår Instruktion för beställning i webbportal , 568 kB. när du beställer. Om du vill göra val till din beställning som inte är möjliga i vår webbportal, kontakta oss så hjälper vi dig.

Uppgifter vid beställning

Vi behöver följande information vid beställning:

 • datum, start- och sluttid
 • språk
 • typ av tjänst (telefon-, skärm-, platstolkning eller meddelandeservice)
 • kundnummer
 • ditt för- och efternamn och telefonnummer (om något oförutsett händer behöver vi kunna nå dig direkt)
 • e-post (dit bekräftelse och tolkens uppgifter skickas)
 • plats för besöket om annan än besöksadress (exempelvis vid hembesök)
 • för- och efternamn på tolkanvändaren om annan än beställaren
 • namn och yrkestitel på tolkanvändaren
 • ämne för tolkningen för att ge tolken möjlighet att förbereda sig
 • om det finns speciella önskemål vid val av tolk till exempel man/kvinna
 • andra särskilda omständigheter, till exempel om tolkningen ska genomföras för en grupp eller spelas in.

Meddela oss via telefon eller e-post om det finns särskilda omständigheter kring beställningen. Exempelvis om tolkningen ska genomföras i en grupp eller spelas in. Det kan också handla om att tolken behöver läsa in sig på material inför uppdraget. I vissa fall kan denna typ av beställning klassas som ett specialuppdrag

Kvällar, nätter och helger

Använd vår tjänst Akut tolk under kvällar, nätter och helger.

Vanliga frågor

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 17 maj 2023