Stäng meddelande
Tolkförmedling Väst har nytt bokningssystem

Tolkförmedling Väst har från och med 15 maj nytt bokningssystem. Det innebär nytt utseende i webbportalen och ny app för tolkar samt nya inloggningsuppgifter.

Stäng meddelande
Tolkförmedling Väst har nytt bokningssystem

Tolkförmedling Väst har från och med 15 maj nytt bokningssystem. Det innebär nytt utseende i webbportalen och ny app för tolkar samt nya inloggningsuppgifter.

Tolkar utbildades i SRHR

I mars 2023 hölls årets första SRHR utbildning för förbundets tolkar.

Utbildningen ges i samarbete med Tolkförmedling Väst, SRHR-teamet i Göteborgs Stad samt Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter i ämnesområdet SRHR. Med fokus på språk och tolkningssituationer behandlar utbildningen teman som juridik, sexualitet, HBTQ och anatomi. Utbildningen hjälper tolkar att ha ett normmedvetet och icke-diskriminerande förhållningssätt samt ger trygghet i tolkningssituationer som berör ämnet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tillsammans med utbildningsledare problematiserar och diskuterar deltagare olika tolksituationer som de har varit med om.

Förbundets kunder efterfrågar SRHR–utbildade tolkar vilket gör att dessa tolkar kan erbjudas fler uppdrag. Förbundet strävar efter att alla som tolkar för förbundet ska vara SRHR-utbildade och erbjuder fler utbildningstillfällen senare i vår, läs mer om det här.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 13 mars 2023