Så här nöjda är våra kunder

Årets mätning i Nöjd-Kund-Index (NKI) visar fantastiska 81, vilket är en ökning från tidigare år.

Vi är mycket stolta över utfallet av årets NKI-mätning som visar att kundnöjdheten har ökat från 80 till 81. Resultatet är ett kvitto på vårt engagemang och arbete med ständiga förbättringar och målsättningen att leverera högkvalitativa tolktjänster.

NKI är ett etablerat sätt att mäta kundnöjdhet. Tolkförmedling Väst strävar alltid efter att leverera högkvalitativa tolktjänster som uppfyller kundernas behov och förväntningar. Därför är NKI ett viktigt verktyg för vår verksamhetsuppföljning.

Varje år får kunder svara på frågor om hur de upplever förbundets tjänster. Därefter sammanställs resultatet i en poängskala från 0 till 100, vilket representerar den totala kundnöjdheten. Kundnöjdhet över 70 anses vara bra, och över 75 mycket bra.

Kundernas egna ord

"Ni är snabba och pålitliga. Har alltid fått tolkhjälp när jag behövt, även vid kort varsel."

"Jag tycker att det fungerar jättebra, behöver man tolk akut så löser ni det. Kanonbra bemötande varje gång."

"Så tacksam och nöjd. Bra samspel, upplevde att jag tryggt kunde vila i att tolken gjorde sitt jobb."

Blå cirkel med texten Nöjd-Kund-Index 81
Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 18 april 2024