Direktion

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och leds av en direktion.

Direktionen är förbundets beslutande organ. Var och en av förbundets 43 medlemsorganisationer är representerade av en ledamot och en ersättare. Direktionens uppdrag beskrivs i förbundsordningen och i kommunallagen.

Relaterade länkar

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 1 januari 2021