Kulturdialog

Kulturdialog är en tjänst för ökad kunskap och förståelse för kulturella utmaningar som kan uppstå i en tolksituation.

Människor i olika åldrar, illustration

En kulturdialog ökar kunskap och förståelse för de kulturella utmaningar som kan uppstå mellan tolkanvändare, tolkbehövande och tolk i en tolksituation.

Kulturdialogen är ett sätt att främja mer jämlika möten och leds av erfarna tolkar som delar med sig av sina erfarenheter när olika kulturer möts.

Tjänsten är till för den som vill få ökad förståelse och kunskap om kulturell interaktion och skilda värderingar. Ett verktyg för såväl tolkanvändare som för tolkbehövande (t.ex. föräldrar).

Boka kulturdialog

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022